Еврейски празници

Информацията, която съм споделила на страницата, е от брошурата „Крехка толерантност“

Рош Ашана – началото на годината – Нова година. Рожден ден на сътворението на света, когато всяко живо създание бива подлагано на съд. Звукът на шофар /съвършен рог на овен/ напомня саможертвата на Исак и приканва Бъг към милосърдие, а праведните – към пречистване.

Йом Кипур – денят на изкуплението, голямата прошка. Бог прощава за направените спрямо него грехове, но за греховете спрямо ближния всеки трябва да поиска прошка. Еднодневен пост, прекарван в молитва, за да се получи прошка, и да „бъдеш вписан с доброто в книгата на живота“.

Сукот – празникът на шатрите. Седем дни, през които правоверният се храни  спи в шатри, чиито покрив позволява да се види небето.

Симхат Тора – радостта на Тора. Ознаменува даряването на Тора на Моисей. Цикълът от четенето на Закона приключва в този ден и започва отново на същия ден. Свитъците на Тора се изваждат от Свещения ковчег. Празникът се отбелязва с много песни и танци.

Ханука – празникът на светлините. Чества се чудото на светилника, който продължил да свети осем дни, вместо един по време на новото освещаване наХрама през 164 г. пр. Хр. Всеки ден в продължение на осем дни се пали допълнителна свещ върху свещник с осем разклонения- ханукия, снабден с допълнително приспособление за запалване на останалите свещи.

Пурим – празникът на жребия /пур на иврит означава жребий/. Жребият, който Аман, княз на персийския цар Артаксеркс, за да избере деня на изтребването на всички евреи в империята се обръща срещу него, благодарение на Естир. Тържествен семеен обяд с подаръци за децата и карнавал.

Песах– посветен на освобождението от Бога на еврейския народ, дотогава роби в Египет. Тържествената вечеря, по време на която се чете Хагада – разказ за излизането от Египет. Задължително се приготвя мацах – безсвасен хляб, наричан още хлябът на смирението и се забравя всякакъв вид друг хляб през осемте дни на празника.

Шевуот – празник на седмиците или Петдесятница. 50 дни след Пасха. Чества се дарението на Закона /Тора/, направено то Бог на Моисей.

Тиша бе Ав – ден на траур в памет на разрушаването на двата храма в Йерусалим.

Ту Бишеват – Новата година на плодните дръвчета.

Баг Баомер – празник на учениците.