Семинар „Поуки от миналото – действия за бъдещето“, Благоевград, 2015

Поуки от миналото – действия за бъдещето

IMG_6572

Старши учител Соня Крънчева участва в обучителен семинар на тема „Поуки от миналото – действия за бъдещето“, който се преведe в Американски университет в Благоевград от 27 до 30 юли 2015 год.

Обучението бе организирано от Института Олга Ленгиел и Мемориалната библиотека, съвместно  с Американския университет в България, МОН на РБългария и Израело-българския институт.

Общата цел на обучителния семинар бе да допринесе за повишаване качеството на образование по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България. По време на обучението 45 учители по история и философски цикъл от България имаха възможността да се запознаят с нови възможности за преподаване на тази тема, да се осъзнае необходимостта от разбиране на съвременната приложимост на темата.Лектори на обучителния семинар бяха:

Оана Нестиан Санду от Институт Олга Ленгиел и Мемориалната бибилатека в САЩ;

д-р Раду Йоанид – Мемориален музей на Холокоста в САЩ;

проф. Диего Лучи – Американски университет в България;

Михаел Бар-Зоар – автор на бестселъри и на книгата „Извън хватката на Хитлер“;

Асиа Раберман – оцеляла по време на Втората световна война.