Педагогически семинар, свързан с Холокост в София

100_6863

Участие в педагогически семинар на тема „Съхраняване на паметта за Холокоста и предпазване от престъпления срещу човечеството – подход по вертикала„, организиран от Съвета на Европа и колоквиум на тема

Лектори на семинара:

Д-р Карол Райх – Съвет на Европа;

Брюно Боайе – Мемориал на Холокоста;

Жорж Бенсуан – Мемориал на Холокоста;

Румен Аврамов – Център за либерални стратегии;

Лиляна Деянова – СУ „Св. Климент Охридски“;

Франсин Майран – художник;

Барбара Мюл – Мемориал на Холокоста;

Жак-Оливие Давид – Мемориал на Холокоста;

Лекции:

„Антисемтизмът – сърцевината на нацистката идеология“

„Етапите на крайното решение“

„Преследвания, депортации, спасение – българската държава срещу Холокоста“

„Стремежът да се запази паметта за Холокоста в България“

„“Преподаване на Холокоста – цели и системни подходи“

„“Преподаване на Холокоста в началното училище“

„“Холокостът и киното“

„Съдбата на ромите“

„Подготовка на учениците за посещение в Аушвиц Биркенау“