Обучителен семинар в Скопие

От 30 август до 1 септември в Скопие (Република Македония) се проведе обучителен семинар за учители по история от България и Република Македония. Обучението се състоя в Мемориалния център на Холокоста на евреите от Македония. Темата бе „Холокостът като отправна точка: сравнение и споделяне“, като Сдружението на преподавателите по история в България и Асоциацията на учителите по история на Македония (АNIM) бяха партньори на събитието.

Организатори на семинара бяха Мемориалният комплекс Шоа във Франция с председател Бруно Бойер, Холокост мемориален комплекс на евреите от Македония, МОН, Министерство на образованието на Македония, Германското посолство в Македония.

В продължение на три дни учителите по история и от двете държави имаха възможността да слушат лекциите на изключително ерудирани преподаватели – Йохан Чапаут от Университет „Сорбоната“ в Париж, който изнесе лекция на тема „Авторитарните режими в Европа – идеологии и политики“;

Филип Букара от Мемориалът Шоа в Париж на тема „Европейските корени на омразата срещу евреите“

Тал Брутман от EHESS, който изнесе две лекции „Холокостът в Европа“ и „Подпомагане на нацистите в Европа“

Мишо Докманович от университета “ Св. Кирил и Методий“ с лекцията на тема „Депортацията на македонските евреи и спасението на евреите в старото царство“

Фабрисе Тейчер от Мемориалния комплекс Шоа, който работи с учителите в педагогически работилници на следните теми „Нови форми на антисемитизъм в социалните мрежи“ и Как дас е справим с расовите предразсъдъци“

Жоел Котек от Свободния френски университет на Брюксел с темата “ Сравнение на геноцидите и масовите убийства“

проф.д-р Албена Танева от СУ „Св. Климент Охридски“ и нейната лекция, посветена на “ Процесът на възпоменанието в България и Македония“
Ето и съобщението по този повод на посолството на Република България в Скопие: http://www.mfa.bg/…/maced…/events/bg/1352/62/7950/index.html

На семинара учителите и от двете държави имаха възможността да погледнат на проблема Холокост от различен ъгъл, да направят сравнение на посоката на развитие на този въпрос в историческата наука и на двете държави и да споделят виждането си по въпроса. В продължение на три дни учителите работиха и в педагогически работилници на актуални теми като „Новите антисемитски прояви в социалните мрежи“ и „ Как да се справим с новите расови предразсъдъци“. В края на семинара всички представиха и своите добри практики, с които показаха, че всеки учител работи и успява да мотивира учениците да работят и да знаят повече.
„Като цяло на историята трябва да се гледа обективно, без преиначаване на фактите според времето и събитията, с което двете държави могат да изградят наистина ползотворна работа в бъдещи начинания. Радваме се, че успяхме да се запознаем с наши колеги от Македония, да споделим своите практики, да обменим опит и да почерпим нови идеи. Ще ни бъде изключително приятно да работим заедно и да общуваме повече.“, споделиха учителите в края на семинара.