Международна конференция, посветена на Холокост и правата на човека

В периода от 3 до 6 април 2022 година преподавателят по история и цивилизации участва в Международна конференция, посветена на Холокост и правата на човека „Европейски граждани срещу несправедливостта“ във Варшава, Полша.

Домакин на конференцията бе Катаржина Лазуик, преподавател по история и цивилизации от Минск Мазовецки. В няколко поредни дни учители от България, Италия, Румъния, Полша и Гърция обсъдиха основните насоки при преподаване на темата в различните страни, различна методика и споделиха своя опит.

По време на конференцията учителите имаха възможност да посетят Минск Мазовецки, където бяха радушно посрещнати от кмета, а след това имаха работна среща за Абрахам Хершел и неговото наследство, както и повече информация за местното еврейско общество.