Статии

В професионалния път на развитие досега съм написала няколко статии с различно съдържание:

  1. Като резултат от работата по образователен проект DYMED – Dynamics of the Educational Development, който бе разработен с училища от Испания, Полша, Португалия, Румъния, Гърция и Италия, към разработила няколко статии: Личността на ученика, 2005; Ролята на семейството при възпитанието на децата, 2005;Ролята на извънкласните занимания за развитието на учениците, 2005; Анализ на дейността на учениците в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, град Разлог за учебната 2005/2006 година, 2005
  2. При работа върху дипломна работа за защита на Първо ПКС към ДИУУ СУ „Св. Климент Охридски“ също имам две публикации в международно списание „Перспективи“ към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Велико Търново на тема: „Технология за развиване на меки умения  и професионално ориентиране на ученици от гимназиален етап в средно общобразователно училище“ и „Резултати от технологията за развиване на меки умения  и професионално ориентиране на ученици от гимназиален етап в средно общобразователно училище“
  3. Участие в V Есенен научно-образователен форум към ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Учи ли училището на гражданско образование?“