Есенен форум 2017

На таз годишното издание на VII Есенен научно-образователен форум на тема  „Съвременни педагогически технологии в образованието“.

За поредна година форумът бе уважен от Министерството на образоването и науката и Синдиката на българските учители.
С приветствие към участниците се обърна заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. В изказването си министър Михайлова акцентира върху квалификацията на директорите и учителите, която е много важна за кариерното развитие на педагогическите специалисти, и изрази удовлетворение от организирането на квалификационни форми от Департамента на Софийския университет. Думите й бяха последвани от широка дискусия по актуални въпроси на българското образование.
От името на СБУ педагогическите специалисти и университетските преподаватели бяха приветствани от председателя на синдикалната организация Янка Такева. „Искам да поздравя Департамента за информация и усъвършенстване на учители с директор професор Росица Пенкова и нейния екип за това, че всяка година провеждат конференции по актуални теми на образователното пространство, особено тазгодишната, посветена на съвременните технологии.

Темата на моят доклад бе „Пътят към Холокост“, разработващ и защитаващ идеята, че квалификацията на учителите е продължителен процес, надграждащ знания и умения, даващ нови идеи и насоки за работа.

Соня Крънчева