Есенен форум – 2016

Учителят по история и цивилизация Соня Крънчева участва с доклад в Есенния форум, организиран от Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където представи дейността на ръководения от нея клуб „Памет“ и неговата дейност.  Целта на доклада бе да запознае колегите с идеята учениците да бъдат включени в различни извънкласни занимания, за да могат да намерят приложение на знанията си, да бъдат мотивирани за учене и работа, както и да придобият нови знания за историята, личностите и различни исторически събития.

VI Есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието“ бе открит от доц. Д-р Нели Димитрова – председател на Организационния комитет. Лектори на пленарните заседания бяха  проф. д-р Жулиета Савова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и доц. Д-р Надежда Райчева от СУ „Св. Климент Охридски“, които представиха нови схващания, свързани с качеството на средното образование в светлината на аналитичния профил на ученето и рефлексните умения като същност, структура и формиране в хода на обучението. На форума участваха учители от цялата страна, както и университетски преподаватели.