Есенен форум – 2015

На 20 и 21 ноември в Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“. Традиционно академичната проява се организира през ноември и е посветена на Климентовите дни на Софийския университет. Съорганизатор на тазгодишното издание е Синдикатът на българските учители. Форумът бе открит от директора на ДИУУ проф. д-р Росица Пенкова. Приветствия към организаторите и участниците бяха поднесени от Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Регионалния инспекторат по образованието – София-град, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Центъра за международни изследвания за образование и култура, училища от страната, издателства. Специален поздрав прозвуча от талантливите възпитаници на музикалния педагог г-жа Весела Котева от ОУ „Даскал Димитри“ – Кюстендил.

За пета поредна година в дните на форума учители и директори от цялата страна, университетски преподаватели и експерти в сферата на образованието дискутираха актуални въпроси на българското образование, споделяха свои педагогически търсения, постижения и добър опит.

Акцентите на пленарната сесия бяха мисията на учителя в постмодерното общество и информалното учене. Внимание бе отделено и на ролята на връзката между образованието и бизнеса за постигане на успешна икономика, както и на новите компетентности, необходими за успешното управление на училището и класа в 21. век. Квалификацията на учителя, визията за съвременното българско училище и българското образование в контекста на европейското образователно пространство фокусираха тематично дискусиите в секционните заседания.