Квалификации 2021 г.

Квалификации през 2021 г.

Година Тема на квалификацията Организиран от:
29.05.2021 – 03.06.2021 г. Разработване на дидактически материали в онлайн платформи – 2 кредита Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, град Бургас
08.07.2021 – 16.07.2021 г. Техники за работа при професионално изчерпване и стрес – 3 кредита Кабината БГ, град София
27.08.2021 – 03.09.2021 г. Младежки обмен в програма „Be respective and responsible“ в Загреб, Хърватия Програма Еразъм
04.10.2021 – 07.10.2021 г. Участие в първи световен форум на учителите по история, Москва, Руска федерация Евроклио, Асоциация на учителите по история в България, Асоциация на учителите по история в Русия
12.10.2021 – 12.10.2021 г. Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси Програма „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
11.09.2021 г. – 19.10.2021 г. Профилирана подготовка по история и цивилизации в 12.клас

1 кредит

МОН

НЦПКПС  -Банкя