Квалификации – 2020 г.

Година Тема Организиран
Май 2020 Седми национален конкурс „България в картини и слово“ МОН

Община Търговище

2-03-05.2020 Участие в семинар „Целите за устойчиво развитие в училище и извън него“ Дружество за ООН в България
08.10-09.10.2020 Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуации в училищна среда Институт за човешки ресурси
23-24-10-2020 Обучение на учители на тема „Глобално образование“ Дружество за ООН в България
24.09.2020 – 13.11.2020 Обучение на учители по история и цивилизации, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11.и 12. Клас МОН

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти