Квалификации 2019

Година Тема Организиран
21.01.-25.01.2019 Обучението по нова учебна програма по учебен предмет История и цивилизации в 10.клас МОН

Национален център за повишаване на квалификацията педагогическите специалисти

10-11.05.2019 Тематични и ценностни модели в образованието по философия ЮЗУ Благоевград

Философски факултет

29.06.2019 Преговори и управление на конфликти TBS consulting
01-06.07.2019 Иновативно училище УНСС София

Институт за следдипломна квалификация

28.10-30.10.2019 Обучение за осмисляне на връзките между националните и общоевропейските ценности СУ „Св. Климент Охридски“