Квалификации 2017 г.

Година Тема Организиран
02.06-04.06.2017 Превенция на агресията Фондация Европартньори 2007
30.08.- 01.09.2017 Холокост като отправна точка –сравнение и споделяне Министерство на Образованието България

Република Македония

19-30.09.2017 Разнообразие на източниците и средствата н обучението по история

Музеи и музейно историческо образование

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“
10-11.11.2017 Съвременни педагогически технологии в образованието

Доклад „Поглед към Холокоста“

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“