Квалификации 2016 г.

Година Тема Организиран
25.03.2016 One Teacher – Many Faces

AUBG annual TEFL conference

Американски университет Благоевград
21.05.2016 Агресия и тормоз. Фактори за влияние АПИС – Обучения ЕООД
27-30.07.2016 Послания от миналото – действия за бъдещето Мемориална библиотека Ню Йорк

Американски университет България

18-30.06.2016 Образование по Холокост за учители Мемориална библиотека Ню Йорк
08.07.2016 Регионален дебат за Европа – ползите от членството в ЕС за европейските граждани Представителство на европейската комисия в България
Юни 2016 Национален исторически конкурс „Границите в историята“ Фондация „Ценности“
Юни 2016 Национален литературен конкурс „От учителя – с любов“ Международна фестивална програма „Приятели на България“
5-11.09.2016 Обучение за преподаване на Холокост пред български учители Яд Вашем

Йерусалим, Израел

11-12.11.2016 Модернизация на образованието

Доклад „Дейността на клуб „Памет“ в СУ „Братя Каназиреви“

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“