Квалификации 2014-2015 година

Година Тема Организиран
12.04.2014 American Certificates – International Recognition

Teaching English ia an Interactive Learning Environment

ExpressPublishing
25.04.2015 Разработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците по обществени науки и гражданско образование РААБЕ България
08.05.2015 Юбилейна грамота за доказан професионализъм и гражданска позиция Синдикат на българските учители
26-28.05.2014 България и евреите през Холокоста Мемориал Шоа

Европейски съвет

18-23.10.2014 История-Памет-Образование

Аушвиц – година преди да бъде освободен

Държавен музей Аушвиц, Полша

Европейски съвет

20-21.11.2015 Съвременното училище и квалификацията на учителите

Доклад „ Учи ли училището на гражданското образование?“

Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“