Лични данни

Лични данни

Име, презиме, фамилия: Соня Данчова Крънчева 
Настояща месторабота: Старши учител по история и цивилизации и английски език в Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ град Разлог
Националност: България
Адрес: Разлог – 2760
Рождена дата: 14.01.1976 
Образование: Висше
История – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново
Английска филология –Югозападен университе Рилски – Благоевград 
Педагогически стаж: 22 години