Онлайн среща „Рамка за устойчиви училища“

На 7 март 2022 г. бе организирана среща от УНИЦУФ и МОН под надслов „Рамка за устойчиви училища: Насоки как децата да се чувстват безопасно в училище, да учат и да се справят успешно“.

Срещата бе водена от Марияна Георгиева, образователен експерт и консултант към УНИЦЕФ. Фокусът във всяка среща ще бъде върху мерките и инструментите, които са полезни на преподавателите в тяхната реална практика. Като цяло рамката за устойчиви училища се фокусира върху това как училащата, учителите и учениците да се справят със стресовите преживявания, несигурността и промяната, породени от пандемията. Обхваща областите: достъп, учене, благополучие и безопасност.