План за работа на клуб „Памет“ 2021/2022 година

Уважаеми ученици и участници в дейността на клуб „Памет“,

представяме Ви обобщен план за дейността на клуба през учебната 2016/2017.

Планът подлежи на промени.

№ по ред Тема / Ядро на учебното съдържание Дата на провеждане Място на провеждане Брой часове Начален час
1. Тема:

Откриване на дейността на клуб „Памет“ и създаване на плана за работа

25.10.2021 г. СУ „Братя Каназиреви“ 2 часа 13,30 часа
2 Какви са моите интереси, свързани с историята и миналото на моя роден град 28.10.2021 г. СУ „Братя Каназиреви“ 1 час 14.00 часа
3 Будителите в историята 29.10.2021 Посещение на килийното училище 1 час 14,00
4. Партизански паметници на Бетоловото 01.11 2021 г. Бетоловото 2 часа 10,30 часа
5. Разходка до Гергева скала – разкази, легенди със св.Георги 20.11.2021 Бачево 8 часа 14,00 часа
6. Коя е Христина Хранова? 22.11.2021 онлайн 2 часа 17.00 часа
7. Най-интерсните места в България 29.11.2021 Онлайн 2 часа 17,00 часа
8. Код жълто в историята 4.12.2021 Онлайн 2 часа 17.00 часа
9. Ролята на културното наследство в историята и традициите в моя роден край 13.12.2021 Онлайн 2 часа 17,00 часа
10.

 

Единствената жена в четана на Бенковски 17.12.2021 Онлайн 2 часа 17.00 часа
11. Made in China

История и бъдеще

20.12.2021 Онлайн 2  часа 17.00 часа
12. Maika mi calling

Взехме ли си поуки от миналото?

05.01.2022г. Онлайн 2 часа 17,00 часа
13. Какво ни дава Умберто Еко с неговите книги? 10.01.2022

 

 Онлайн 2 часа 17.00
14. Произход на българските имена 17.01.2022 Онлайн 2 часа  17,00
15. «Спомен от миналото – действия за бъдещето»

Ядро на учебно съдържание:

Идентичности и различия в обществото

24.01.2022г. Онлайн 2 часа 17,00 ч.
18. Посещение на Софийска синагога 6.03.2022 г. София 8 часа  
19. Посещение на къща-музей «Димитър Пешев» и изложбена зала «Димитър Димитров- Майстора» 20.03.2022 г. Кюстендил 8 часа  
23. Посещение на Духовен център «Св. Паисий Хилендарски» в Банско 30.04.2022 г. Банско 3 часа  
24. Посещение на църквата „Света Катерина“ 08.05.2022 г.   3 часа  
25. Писаната църква в Разлог 12.05.2022г.   4 часа  
           Общо: 60 часа

40 часа – присъствени

20 часа – онлайн