Какво създадохме?

Тук са публикувани всички финални продукти от проведените инициативи и извънкласни занимания.

  1. Електронни книги:

Като цел клуб „Памет“ си поставя да съхрани традициите и обичаите от района. Учениците от 10″а“ и 11″а“ клас, ЗИП история и цивилизация, работиха по проект, зададен от преподавателя по история и цивилизация старши учител Соня Крънчева в продължение на три месеца – от октомври до  декември 2015 год. Като краен продукт учениците разработиха електронни книги с различни раздели, включващи кратка информация за населеното място, в което живеят, информация за личности и събития, интересни забележителности и места за посещение, както и особености на местния диалект и традиционното облекло.

Книгата на 10″а“ клас –

Книгата на 11″а“ клас –

2. Електронни брошури „Познатата непозната България“ / задача на 11″а“ клас

Тази задача бе да се проучат в три раздела – личност, забележителности и събитие, интересни моменти, малко познати на обществеността от района или от България.

Брошурите на учениците –