Как ни помага посещението в музей?

Наскоро ходихме да посетим Национално историческия музей в София. Имахме конкретна цел-да разгледаме изложбата, посветена на Холокоста, и да се запознаем по-подробно с живота на евреите, някои от техните обичаи и игри, какво представлява синагогата, живота преди войната, концентрационните лагери. Името на изложбата беше ,, Крехка толерантност“ и беше разделена на 5 секции, озаглавени по различни начини: Първа експозиция, Обикновеният живот преди войната, Възход на нацистките идеи, Концентрационни лагери, Праведници. Преди да отидем да видим професионално направената изложба в училище също изготвихме изложба на същата тема. От опит разбрахме, че въобще не е лесно да се изготви. Първо се изисква да се намери информация, да се обработи, след това, снимков материал, да се представи събраната информация по интерес начин. Втората ни цел беше именно да сравним двете изложби, да видим по какъв начин е представена информацията в музея, разлики между двете изложби. Със сигурност изложбата, направена в Национално исторически музей, съдържаше повече факти и информация, повече снимков материал, графи, таблици, с интересно осветление и музика, която буди интереса. Въпреки това нашата изложба също беше много впечатляваща, информацията беше същата както в музея, но може би по-синтезирана, имахме много снимки, брошури, табла, откъси от книгата на Ане Франк, различни таблици, представящи информация за броя на жертвите. Изложбата в Национално историческия музей беше все пак профеционално направена и всяка секция представяше различна нформация.

Първата секция представяше някои символи, свързани с живота на евреите, и това какво представлява синагогата. Всъщност тя не е храм, защото според юдаизма има само един единствен храм, наречен Втори храм, от чиято постройка днес е останала ,, Стената на плача“ в Йерусалим. В България също има синагоги: Софийска, Видинска, Пловдивска.

Във втората секция-Обикновеният живот преди войната, се разказваше за различни обичаи, характерни за евреите. Имахме възможността да изиграем една еврейска игра. Всеки залагаше по няколко дървени кръгчета, подред завъртахме зара и в зависимост какво се падне-,, взимаш всичко‘‘, ,,половината‘‘ или ,,нищо‘‘. Целта е да вземеш възможно най-много кръгчета.

Третата секция разказваше за нацистките идеи, за Хитлер и това колко добър оратор е бил и е знаел по какъв начин да спечели народа. Имаше и информация за Кристалната нощ, в която е организиран погром срещу евреите в Германия и Австрия. Много еврейски магазини и стъкла са изпотрошени, затова нощта се нарича ,,кристална“.

Четвъртата секция пък беше свързана с концентрационните лагери като Аушвиц, Берген-Белзен, Дахау, Бухенвалд. Според данните само от България няма депортирани евреи. За всяка страна беше даден броя на депортирани евреи.

Последната секция представяше информация за спасителите и праведници като цар Борис III, който въпреки трудната ситуация не позволява да се изпратят евреи от българските територии. Важно роля за спасяването на българските евреи играят и много български митрополити.

Посещението на музея наистина ме мотивира да чета повече по темата, да гледам филми, да участват по-активно в занятия, свързани с Холокоста. Самите екзкурзоводки ми създадоха интерес. При едно посещение на музей се научава много интересна информация, защото е представена по различен начин, има много снимки и самата обстановка е създадена по темата. Надявам се да посещаваме по-често нетрадиционни изложби, мероприятия, свързани по темата, защото преживяването е изключително интересно.

Павлина Джупанова

 

……………..

„Крехка толерантност”- мостът между две нации. Изложба, предизвикваща нашата любопитност, но и също така, способността ни сами са открива смисъла на експонатите и тяхното значение. „ Крехка толерантност” представлява разказ за спасяването на евреите в Европа по времето на Холокоста, но и същността на еврейската култура и бит.

Изложбата започва чрез представяне на еврейската общност още от античността. Експонирана е уникален фрагмент от мозаечен под на синагога, което лично много ме впечатли, защото все още не съм посещавала еврейския молитвен дом. Изложбата може да се раздели основно на три контрастни смислови части.

Първата част, представляваща детайлно религията, традициите, облеклото и ежедневието на евреите, е изобразена с бели и топли тонове, втората, описваща тъмните времена на гонения и жестокост, провокирана от нацистките идеи, е мрачна и тъмна и накрая спасението отново връща радостта на евреите.

„ Крехка толерантност” е уникална по своя вид, защото тя разчупва оковите и нормите за една изложба. Благодарение на звуково оформление, видеото и визуалните модели ти вникваш съсредоточено в темата. Също така посетителите имат възможността да играят на типична еврейска игра, която е на хазартен принцип. Да не забравяме и заслугата на екскурзоводите, които ти помагат да вникнеш в темата и те заинтригуват. Най-много ме впечатли това, че не само специалисти в дадената област са спомогнали в направата на тази нестандартна и абстрактна изложба, а и самите посетители. Благодарение на тях са подбрани музиката и някои от експонатите, по този начин те пряко взимат участие в проекта.

Елена Мекушина

…………………..

Описание на експозиция в музей „Крехка толерантност“

         На 30.01. аз и ученици от моето училище посетихме Национално историческия музей и разгледахме една изложба, озаглавена „Крехка толерантност“. Тази изложба беше свързана с евреите и с масовото им избиване по време на Хитлер. Наша екскурзоводка беше Валентина Петрова, която ни запозна с много нови и интересни факти. Самата изложба започна с информация за евреите- тяхното преселване, техните обичаи и нрави. Показаха ни доста интересни експонати като менората, която е една от символите на юдаизма, а също и тфилин, който представлява две кожени кутийки (една за лявата ръка, а другата за главата), с помощта на които евреите се молели. Ние също имахме удоволствието да поиграем на една типично еврейска игра, която аз лично свързвам със съвременния покер. След играта продължихме изложбата като се запознахме по- подробно с личността на Хитлер и възхода на нацистките идеи. Госпожа Петрова ни разказа за Кристалната нощ ( нощта на 9-ти срещу 10-ти), в която нощ започва гонението срещу евреите по заповед на Хитлер. След като се запознахме с всички тези подробности отидохме във „вагон“, в който можехме да се почувстваме като евреите. Беше тясно, тъмно, а по стените имаше снимки на евреите в концлагерите. Беше малко потискащо, но в същото време беше много ефектно. Там имаше портрети на българи, успели да спасят българските евреи от тази ужасяваща съдба. Разгледахме също и таблица, на която бяха представени броя на жертвите във всяка държава. Като цяло много харесах изложбата и я намерих за много поучителна, но частта, която ми направи най- голямо впечатление беше тази, свързана с Хитлер. Може да прозвучи наистина странно, но намирам този човек за много интересна и интелигента личност. Той знаел как да въздейства на хората, имал свой собствен фотограф, променил визията си, бил много добър оратор и очевидно всичко това му помогнало в постигането на целта си. Мисля, че посещаването на музеи, различни изложби и паметници биха били много полезни за обогатяването на нашата обща култура и за самочувствието ни на едни образовани млади хора. Хубаво е човек да разглежда такива места и да научава по нещо ново. Дори и нищо да не знаеш по темата, едно такова посещение би ти дало достатъчно знания. Мисля, че учениците по- често трябва да посещаваме музеи и изложби. Беше наистина интересно и вдъхновяващо.

Мартина Дръдалова

…………………………….

Как ни въздейства урок в музея?

Според мене е много полезно посещението в музей от учениците. Защото в днешно време голяма част от учениците, даже може да се каже всички не знаят историята на нашата държава. Когато една група от ученици посети даден музей те научават нещо ново. Най-често се посещава НИМ (Националния исторически музей). Този музей има колекции, които включват над 650 000 паметника на културата. Една голяма част от паметниците се знаят от учениците но другата част не и затова музеят ще и помогне да се образоват. НИМ е разделен в 11 зали. Във всяка от залите може да се види уникални неща и най-вече да научим нещо за нашата прекрасна, уникална и велика държава. Ако някои от учебните часове се прекарват в музея ще бъде много чудесно. По този начин всички където искат да научат повече за Българя ще имат тази възможност. Например може един клас да се раздели на две части. Първата група да се запознае с старото време на нашата държава, а останалата част от учениците ще се запознаят с новостите на държавата ни. Лично за мен ще бъде много полезно да посетя НИМ, защото по този начин ще си припомня или да науча нещо ново което съм пропуснал да чуя в училище в час по история с г-жа Соня Крънчева.

Иван Рачев

……………………

Описание на експозиция в музей. Крехка толерантност

Според мен посещаването на музеи е много важно за развитието на общата култура на даден човек. Все пак музеите са учреждения, които събират, съхраняват и публично излагат различни предмети и свързана с тях информация, които представляват обществен интерес. Следователно музеите дават ценна информация на посетителите си, които първоначално може да не са знаели абсолютно нищо относно определена тема, а след посещението си да са научили много неща за нея.

  1. Експозицията „Крехка толерантност“ е свързана най-вече с човешките взаимоотношения. Има символи-синагога(Стена на плача в Йерусалим).
  2. В тази експозиция има описание на обикновения живот преди войната, има и игра, свързана с това.
  3. Възходът на нацистките идеи: забраната за използване на транспорт; Хитлер-оратор, добър психолог, мустаци; Кристална нощ–погром на еврейски магазини(наименованието на Кристалната нощ идва от многото чупене на стъкло).
  4. Концентрационните лагери–разпознавали са видовете хора по цвета на дрехите(определяли са кои хора са политически затворници, хомосексуалисти и други).
  5. Секция праведници- в нея са изброени всички хора, смятани за праведници, защото са помогнали на евреите при тяхното спасяване. Тук е споменат и цар Борис III.

От всичко изброено по-горе ясно се вижда, че човек може да научи много нови факти, свързани с дадена историческа личност или събитие.

Магдалина Кьосева