Инициативи

Първата инициатива ще бъде свързана с провеждане на извънкласно занимание, посветено на Деня на толерантността – 16 ноември 2015 г.