„Българските праведници“ -електронна книга

В резултат на работата по училищен проект, разработен и реализиран с подкрепата на ТОЛИ, нашите ученици имаха възможността да посетят Кюстендил и родната къща на Димитър Пешев, където имаха поставени задачи.

 

В резултат на проучването и работата по темата за Холокоста и ситуацията в България по време на Втората световна война учениците изготвиха в електронен вариант книга „Българските праведници“, която е разделена в две части – и кратка информация и снимков материал за българските праведници и втората част – пет разказа, посветени на български праведници, написани от учениците през годините.

Електронната книга и работата по проекта бе представена пред родителите и учители от СУ „Братя Каназиреви“, град Разлог на 06.06.2022 година.

Работата по темата ще продължи и през следващите години в различна насоченост.