Дейности

Международен ден против фашизма, антисемитизма и ксенофобията

Международен ден на Библията – 

Международен ден на толерантността –

Ценности и ценностите –

Международен ден на правата на човека