Ученически парламент /2017-2018/

Ученическият парламент към Средно училище „Братя Каназиреви“ отново поднови дейносттта си с нови представители на Ученическия парламент.

План за дейността –