Силата на българския дух

На 06.06.2022 г. преподавателят по история и цивилизации Соня Крънчева организира открит урок пред родители и учители на тема „Силата на българския дух“.

Урокът бе разделен на три части – занимателни дидактически игри, свързани със знанията и уменията на учениците на базата на изучения материал в 10.клас – исторически пъзели, исторически “простор“, историческа математика, историческа география, а последният кръг бе свързан с проучване и анализ по поставени теми на различни групи.

В края на урока родителите имаха възможността да видят продуктите на учениците от заниманията по интереси в Клуб „Памет“ – исторически паспорт на археологически обект, книга на възрожденците и електронна книга „Българските праведници“, която е резултат в работата по проект от Фондация ТОЛИ – САЩ.

В края на открития урок всеки ученик получи грамота и подарък от преподавателя за усърдната работа, постоянството и желанието да участват в различни дейности и инициативи.