Граници в историята

Открит урок по история и цивилизация

Граници в историята и настоящето

СОУ „Братя Каназиреви“ град Разлог бе домакин на открит урок по история и цивилизация, проведен от старши учител Соня Крънчева. Урокът бе проведен в по идея и в присъствието на старши експерт по Обществени науки и гражданско образование от РИО на МОН – Благоевград госпожа Екатерина Текерска, директора на училището госпожа Мариана Попадийна, зам.директора госпожа Любка Кацарска, учители по история и цивилизация и философски цикъл от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

Целта на открития урок бе да представи нови начини и методи на преподаване по история, както и използването на семинарните и дискусионните форми в обучението с цел развиване на уменията на учениците за аргументирано изложение, базирано на исторически факти. В хода на урока ученици от 10“а“ клас, профил Чуждоезиков, разработиха темата, свързана с термина“граници“ в исторически, философски аспект, преекспонирани и през призмата на настоящето. С помощта на дидактически игри те направиха схеми за проявите на границите, насоките и различното виждане за „граница“.

Като завършек на урока учениците представиха своите разработки на тема „Границите в историята и настоящето“, в които всеки един от тях е работил по различна тема от местната история на града и региона – по отношение на ограниченията в семейството, любовта, трудностите и предизвикателствата, до които учениците се добраха след работа в местния музей и разкази на своите баби и дядовци. Елена Мекушина се отличи с видеоматериала, посветен на родното място на нейните родители – Горно Драглище. Като краен продукт учениците предвиждат създаването на книга с разработките, така че те да достигнат до повече учениците и общественост.