ДР – Траките

Проучете историческия извор и изпълнете задачите:

Да се притекат на помощ …и съюзниците.., ако не се вземе решение…, а пък по отношение на градовете, чиито имена са написани на мраморните стели и плащат данъци на Берисад или на Амадок, или на Керселепт, а са длъжни да плащат данъци и на атиняните, в случай че не плащат данъка на атиняните, Берисад, Амадок и Керсеблепт са длъжни да направят всичко възможно. А ако градовете не им плащат, атиняните и лицата, които са на власт, трябва да направят всичко възможно.

А гръцките градове в Тракийски Херсонес, които са плащали традиционния данък на Берисад, Амадок и Керсеблепт, а на атиняните са плащали определения им трибут, да бъдат освободени и автономни като съюзници на атиняните и съобразно с това да положат клетва пред Берисад, Амадок и Керсеблепт. А ако някой от градовете въстане срещу атиняните, Берисад, Амадок и Керсеблепт са длъжни да се притекат на помощ веднага, щом бъдат предизвествени за това от атиняните…./357г. пр. Хр./

  1. Определете вида на документа.
  2. За какво се отнася документът? Изведете два аргумента.
  3. Как се уреждат отношенията между участниците, споменати в документа?
  4. Пред кого трябва да положат клетва градовете от Тракийския Херсонес?

 

Прочетете внимателно документа и отговорете на въпросите:

Останалата част от Европа включва земята, която е между Истър и обкръжаващото море, като започва от вътрешността на Адриатика и се простира до свещеното устие на Истър. В тази земя се намират …тракийските племена и ститските и келтските племена, семесени с тях.

Планината, наречена Хемус, е близо до Понта, тя е най-голямата и най-високата от всички планини в тази част от света и пресича Тракия почти по средата…

След страната на скордиските покрай Истър идва тази на трибалите и на мизите, както и на блатата на така нареченета Малка Скития, която е от тази страна на Истър. Тези хора, както и на кробизите, и тар.нар. троглодити живеят над района около Калатис, Томи и Истър. След това идват обитаващите около планината Хемус и отвъд нея и се простират до Понта – говоря за коралите, бесите, част от медите и дентелетите. Прочие всички тези племена са разбойнически, но бесите, които обитават по-голямата част от планината Хемус, тях дори разбойниците ги наричат разбойници. Бесите живеят в колиби и водят окаян живот, а земята им граничи с планината Родопи, със земята на пеоните и тази на илирите.

Страбон „География“

  1. През кой век е живял Страбон?
  2. Напишете съвременните имена на Истър, Хемус, Пропондида, Понт, Хелеспонт.
  3. Идентифицирайте къде се намират Калатис и Томи? Как са създадени? Посочете други подобни примери
  4. Посочете имена на тракийски племена

Текстовете са от помагало по история и цивилизации за 10.клас, изд. Анубис