Рицарството

Проект „Рицарството“

Цел: да се запознаят учениците с допълнителна информация, свързана с рицарството в Западна Европа, да овладеят нови и специфични термини.

Ученици: 9 клас

Насоки: основна информация, символи, поезия, литература, въоръжение, турнири, представители