Историческо състезание

Целта на състезанието по история е да развие комуникативните умения на учениците от 9. клас, профил Чуждоезиков, които изучават предметът История и цивилизация на английски език.

Разработка – ще бъде качена по-късно.