Атинската демокрация

Атинската демокрация в час по история

Какво е демокрация? Каква е била демокрацията в древния полис Атина? Има ли някаква връзка с настоящата демокрация?

На тези и още куп въпроси учениците от 5“а“ клас от Средно училище „Братя Каназиреви“, град Разлог се опитаха да дадат отговор като се превъплътиха в атински граждани и вземаха тежки решения в час по история и цивилизации. Преподавателят Соня Крънчева проведе часа по формата на театрална постановка, където учениците се учиха да изразяват мнение, да дават аргументи и да могат да уважават своя опонент. Те разкриха основните черти на демокрацията. Чрез различните въпроси за обсъждане учениците показаха, че могат да разсъждават и че имат критическо мислене. В двете групи „за“ и „против“ политиката на Перикъл, те споделиха, че е трудно да се вземе окончателно решение, но е изключително удовлетворително, когато знаеш, че си взел и ти участие.