„Историята“ на светогорския монах

„Българино, знай своя род и език…“
Под този надслов учениците от 11. а клас с преподавателя по история и цивилизации Соня Крънчева проведоха открит урок, посветен на 300 години от рождението на Паисий и 260 години от написването на „История славянобългарска“.
Урокът бе проведен в двора на Исторически музей Разлог в присъствието на директора на СУ „Братя Каназиреви“ – Росица Тумбева и директора на Исторически музей – Христина Манова.
В хода на урока учениците представиха своето проучване върху предварително зададени теми, направиха анализ на част от книгата, както и оценка на историческата личност. Учениците Карина Захова и Даниел Мицин представиха своите рисунки, посветени на темата, а в ролята на Паисий Хилендарски влезе Мартин Мандаров, който с много усет и умения представи трудностите при написването на книгата.
В края на урока учениците от 11″а“ клас подариха последния препис на “ История славянобългарска“ на Исторически музей с идеята тази книга да остане като модел на идните поколения при преписване и с надеждата да бъде винаги отправна точка за борбеност, за изграждане на свободолюбив дух и постоянство.