Ден на Европа или Ден на победата

Под мотото „Да знаем повече за Европа…“ протече днешният час по история в 11 клас с преподавател Соня Крънчева, посветен на Деня на Европа. След предварителна подготовка учениците представиха своите проучвания върху стъпките на евроинтеграцията, начините на обединение и резултатите от тях, основните фактори и измерения на интеграцията в световен мащаб и в частност България.  Част от единадесетокласните представиха и анализ на различни виждания за последиците от включването на България в Европейския съюз, проблемите на различните държави в настоящето и пътят на евроинтеграцията в бъдещето.

Учениците разсъждаваха и върху два цитата – „ Обединяваме хора, а не държави“ и „ Увеличаването на държавите членки в Европейския съюз, увеличава и центробежните сили, и това може да бъде проблем за разцепление.“ На базата на тях учениците показаха своите възможности за критическо мислене, отсяване на важната информация и анализ на различни мнения, преплетени в контекста на съвремието.

В края на урока учениците получиха домашна работа, свързана с изготвяне на книга, посветена на 10-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз, която ще включва информация за държавите в Европейски съюз, историческите и природните забележителности и техните мнения за същността на съюза и бъдещето на България в него.