Обучение

Учители от Разлог на обучение за Европейски съюз
Четирима учители от Община Разлог  – старши учител Соня Крънчева от СОУ „Братя Каназиреви“, старши учител Ваня Дърпатова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, старши учител Румяна Зарева – ОУ „Яне Сандански“ и старши учител Христина Попова – ПГТ присъстваха на тридневно обучение на тема „Регионален дебат за Европа – ползите от членството в ЕС за европейските граждани“ в Банско. Обучението бе организирано от Представителството на Европейската комисия в България. Лектори на семинара бяха академични преподаватели – Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, Аглика Събева – Цветанова – съветник икономическо управление и европейски семестър в Представителството на ЕК, гл. ас. Д-р Иван Начев – от център „Жан Моне“ по европейски политики и преподавател в НБУ, както и представители на Европейската комисия, както и на мрежи „Европа Директно“ и Младежки екип Европа.  По време на обучението всички учители от Югозападна България имаха възможност да се запознаят с дейностите и основните инициативи на мрежите Европа, опознаха детайлно институциите на ЕС, както и ползите от европейското гражданство и четирите свободи на движение. Учителите имаха възможност да изразят своето мнение и виждане по въпроса за същността на ЕС както в икономически, така и в политически план, коментираха също и съвременни тенденции. Чрез симулационни игри учителите се запознаха с нови методи, начини и възможности да работят по темата с различните по възраст ученици.  В края на обучението всички учители заявиха готовността да работят заедно и да подготвят уроци и инициативи, свързани с ЕС за гражданите на Разлог и общината.