Воевода

Нашата чета е истинска!

Истината за българското, млади българи в борба за истинските неща в историята и живота!

Воевода! Със сигурност това е филма, който много впечатли учениците от 11″а“ клас. Зададоха си въпросите – Какво е свободата? Какво е да имаш и да нямаш избор? Какво е да жертваш живота си и струвал и си да го направиш? А любовта? Дали я има и дали ни дава сили?

Филмът „Воевода“ – историята на силната и смела българска жена