Симулация за ученици „Политически форум на високо равнище за ЦУР“

Симулация за ученици „Политически форум на високо равнище за ЦУР“:

На 25 и 26 април 2020 година ученици от 22 училища в цялата страна проведоха онлайн симулация, свързана с работата по ппоект „Целите на устойчиво развитие – силата на младежкото действие“. От страна Средно училище „Братя Каназиреви“ участва Десислава Янкова – председател на Ученическия парламент през учебната 2019/2020 година.

Ето какво сподели тя за проведеното онлайн обучение:

В първия ден от обучението взеха участие 35 човека, сред които Божидар Александров- ръководител на проектта и трима фасилитатори- Стаси, Кристин и Мария. Участниците имахме възможността да представим доклади, свързани с ЦУР и начина, по който целите за устойчиво развитие намират място във нашите училища. Също така имахме две дискусии, благодарение на които всеки участник успя да изрази своето мнение по редица въпроси: как се разпространяват целите за устойчиво развитие сред учениците и общността, какви инициативи бихме могли да осъществим самите ние за тяхната реализация и защо някои  цели изглеждат труднопостижими на регионално, дори и национално ниво. Участниците размениха множество идеи, свързани с училищни дейности на тема гражданско образование, екологични проблеми, индивидуално развитие, равенство, толерантност и т.н. В заключение бих казала, че в края на дискусията стигнагме до извода, че промяната идва от самите нас, натрупаният опит с времето спомага за нашето бъдеще и за осъществяването на дадените ни цели.

Вторият ден от обучението започна отново с дискусия, в която всеки участник успя да представи своята идея за внедряване на ЦУР в своето училище. След дискусията участниците бяхме разделени на две групи, чиято задача беше да обсъдят какви цели биха могли да застъпят и да осъществят в бъдещ план под формата на дебат. Сформираха се множество различни и креативни инициативи. С подкрепа на фасилитаторите си написахме резолюция, в която формално събрахме всички идеи, събрани през целия работен процес. Крайното гласуване прие и двете резолюции. Обучението завърши с рефлексия, в която всеки участник сподели какво е научил по време на проектта и своите бъдещи цели и инициативи за устойчиво развитие.