„Целите на устойчиво развитие – силата на младежко действие“

Ученическият парламент със спечелен проект към Дружество за ООН в България

Ученическият парламент към Средно училище „Братя Каназиреви“ град, Разлог се включи в работата по проект „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“ заедно с още 22 училища от цялата страна. Проектът е на Дружеството за ООН в България, с подкрепата на Bridge 47 и Европейския съюз. Основната цел на проекта е да се развият умения у учителите и учениците да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие в образователното съдържание, управленските практики и училищния живот. Ръководители на проекта са Соня Крънчева, която ръководи работата на Ученическия парламент и Десислава Янкова – председател на Ученическия парламент за учебната 2019/2020 година.

В първата фаза на проекта учители и ученици вече активно се включиха в онлайн анкета, в която заедно да оцениха до каква степен прилагат Целите в училищния живот. Като резултат те идентифицираха ползите от прилагането на Целите за устойчиво развитие в ежедневието си. Освен това в самата анкета силно пролича активният живот в училищната общност, разнообразявана от различните дейности и инициативи на Ученическия парламент, различните клубове за развитие на интересите на учениците, извънкласните инициативи, както и различни проектни дейности в часовете. Резултатите от проведената анкета ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Предстои двудневно онлайн обучение на един ученик и учител в игра-симулация за ученици.  Преподавателите ще бъдат включени в семинар за обучение за нови и полезни инструменти, обмен на добри практики и възможности за интегриране на принципите на Целите за устойчиво развитие в училищния живот. На  учениците ще се даде възможност  да въведат повече инициативи, ръководени от младите хора, насочени към Целите в училище.

dav
dav