Site message

Самостоятелна форма

График за консултации
СФО 4.2022-график
grafik-konsultacii
заявление
КОНСПЕКТИ
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
КОНСПЕКТИ ЗА 8. КЛАС
Критерии_АЕ
Английски език
КРИТЕРИИ_БЕЛ
БЕЛ
конспект и критетии ГИ 8 клас
конспект и критерии философия 8 клас
конспект и критетии ИЦ 8 клас
ИТ
Математика
Музика
Физика и астрономия
Химия
конспект Биология 8
Професионални предмети
Комуникативни техники - РПП
Предприемачество - РПП
Предприемачество
Професионална етика - РПП
Професионална етика СЗЗ - РПП
КОНСПЕКТИ ЗА 9. КЛАС
Английски език
БЕЛ_9КЛ.docx 
конспект и критерии философия 9 клас
Информатика
конспект и критетии ГИ 9 клас
конспект и критерии ИЦ 9 клас
ИТ
Математика
Психология и логика
Руски език
Физика и астрономия
Химия и ООС
конспект Биология 9
Професионални предмети
ТА 9 кл конпект
Растениевъдство
Техническо чертане
Технология на металите
КОНСПЕКТИ ЗА 10. КЛАС
Английски език
БЕЛ-НОВА-ПР_10
конспект и критерии философия 10 клас
конспект и критерии РЕ 10 клас
конспект и критетии ГИ 10 клас
Етика и право
конспект и критетии ИЦ 10 клас
ИТ
Математика
Физика и астрономия
Химия
конспект Биология 10
Професионални предмети
ССМ
ТА 10 кл
Земеделска техника 10 кл
Техническа механика
Техническо чертане
УП - ССМ
УП - ТА
КОНСПЕКТИ ЗА 11. КЛАС
БЕЛ-НОВА-ПР
История и цивилизация
Математика
Философия
конспект и критерии РЕ 11 клас
Професионални предмети
ЧЕП_АЕ_11
Електротехника 
ЗБУТ 
Ремонтно дело 11кл конспект
ТА 11 кл конспект
ТОЗК 11кл конпект
Земеделска техника 11 кл
УП - ТА
УП -ССМ
КОНСПЕКТИ ЗА 12. КЛАС
БЕЛ 
История и цивилизация
Математика
конспект и критерии РЕ 12 клас
конспект и критерии ГО 12 клас
Философия
Професионални предмети
ЧЕП_12_КЛ_АЕ
Електротехника
ЗБУТ
ЕЗТ конспект
ДР 12кл конспект 1
ССМ ТА 
УП - ТА 
УП -ССМ

Коментарите са затворени.