ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Инфо 154 – удостоверение професионално обучение и СПК

Инфо 155 – удостоверение свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 153 – дубликати

Инфо 141 – диплома

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – валидиране