Препоръки при носенето на защитни маски

При носенето на защитни маски за лице е от съществено значение тяхната правилна употреба. Препоръки за това са публикувани на електронната страница на Министерството на здравеопазването:
www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporki_maska.pdf

Съобщение

  • Запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Инфо 154 – удостоверение професионално обучение и СПК

Инфо 155 – удостоверение свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 153 – дубликати

Инфо 141 – диплома

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – валидиране