График на изпитните сесии за СФО

Съгласно  чл. 49, ал- 1 от Раздел ІV на Правилника за дейността на училището изпитните сесии за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение за през ноември, февруари и юни.