Препоръки при носенето на защитни маски

При носенето на защитни маски за лице е от съществено значение тяхната правилна употреба. Препоръки за това са публикувани на електронната страница на Министерството на здравеопазването:
www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporki_maska.pdf