Ваканцията е към своя край! Време е училищният звънец да ни събере отново!
Скъпи деца, ученици и родители, ръководството на училището Ви кани на откриването на новата учебна 2020/2021 година на 15.09.2020!
Тържеството ще бъде разделено на две части:
1. Учениците от II -VII клас да се явят в училище в 9:00 часа.
2. Децата, учениците от I клас и родителите очакваме в 10:00 часа.

Предвид епидемиологичната обстановка, желателно е при влизане в сградата на училището всички без изключение да са с предпазни маски!

Бъдете здрави! Ще се радваме да ви видим на 15.09!

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците.Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция ,;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет -https://dox.abv.bg/download?id=2de4f1c5e1#

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”- https://roditeli.org/resources/ 

Училището празнува делото на светите братя Кирил и Методий

 

На 11.05 ще бъде открита първата виртуална изложба на ОУ „Райно Попович“. В нея са изложени картини на учениците от учебната 2019-2020 г. Посетете я и подкрепете съучениците си!

На 22.05 от 9 часа ще можете да гледате филмът „Училище без граници“, посветен на това как се справяме в новите условия на дистанционното обучение през погледа на ученици и учители.

На 22.05 – Празнично поздравление за учениците и учителите от ОУ „Райно Попович“

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Съобщение до всички ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 16.03.2020 г. училището ще предложи електронно и дистанционно обучение по част от учебните предмети. Класните ръководители и учителите по различните учебни предмети ще Ви информират за начина на провеждане на обучението.

При провеждане на  обучението ще се следва седмичното разписание с начален час 9,00 часа.

За учениците, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като се изисква обратна информация от него за трудностите, които среща ученикът и се обсъди възможността как да бъдат преодолени.

За умениците от начален курс се предмижда възможност за предоставяне на хартиени материали, които ще се разнасят от медиатора около 12,00 часа. Връщането им попълнени ще се осъществява на следващият ден.

Благодарим Ви за разбирането и молим за съдействие нещата да се случат и учениците да не губят повече от обучението си!

Актуална информация ще ви предоставяме своевременно.

Участие на ученици от ОУ „Райно Попович“ в състезанието „Лъвски скок“

Днес 13.02.2020 г в СУ „Васил Левски“ се проведе състезанието „Лъвски скок“. То е част от проявите на училището, посветени на Васил Левски.
 
Наши ученици взеха участие в първа и втора възрастова група и заеха престижни места!
 
Вели – златен медал
 
Асан – сребърен медал
 
Анета – бронзов медал
 
Туртияна – сребърен медал

Удължаване на грипната ваканция

Информираме Ви, че във връзка с високата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив, Регионална здравна инспекция – Пловдив е издала предписание №03-92/04.02.2020 г. за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив за периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително.
На училище сме на 10.02.2020 г.

Грипна ваканция

Грипна ваканция е обявена от утре – 22 януари, в община Карлово. Заповедта е издадена от кмета на общината след получено предписание от регионалната здравна инспекция. Учебните занятия ще бъдат преустановени в училище.
Очакваме учениците да се върнат в класните стаи на 27 януари – понеделник.