Дорина Иванова Братанова

Дорина Иванова Братанова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ“Паисий Хилендарски“

Пловдив, България

магистър

1990

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1984-2001

Гр.Ямбол

ОУ»Йордан Йовков» – гр.Ямбол

Начален учител

2001-2012

Гр.Ямбол

ОУ»Петко Рачов Славейков» – гр.Ямбол

Начален учител,

от 2010г. – Главен начален учител

 

 

Езикова квалификация:

руски език

 

Области на научни интереси:

информационни технологии, гражданско образование, работа по проекти

 

Участие в български и международни проекти:

2003/2004г. – Проект «Моята Европа»

2009г. – Проект «Пътешествие из България»  –  «Кабиле-един древен град на река Тунджа»

2010г. – Проект «Толерантност, приятелство, красота» – «Виртуална библиотека» и «Сърфирай безопасно»

2011г. – Проект «Електронна книга на учителя»

2012г. – Проект «УСПЕХ»

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ»Петко Рачов Славейков», гр.Ямбол

Пощенски адрес (на училището): гр.Ямбол 8600, ул.Янко Сакъзов №8

Телефон (личен): 0889 67 28 34

E-Mail (личен): dorinab@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://www.decata.info/1a

 

към Чудесата на България

към Град на бъдещето

Последни публикации