Чудесата на България

 

 

„Чудесата на България“

Ученици от II, III и IV клас на ОУ“П.Р.Славейков“, гр.Ямбол предприемат пътешествие с Машината на времето назад, към миналото на България. Проучват избрани от тях интересни исторически и природни паметници. Научават как е създаден този паметник, какво е неговото историческо значение и защо трябва да бъде запазен за следващите поколения. Моделират избрания обект по подходящ начин. Подготвят забавни познавателни задачи. Представят обекта пред други ученици от училището. Създават финален продукт – колаж, познавателни задачи /викторина, ребус и др./ и презентации.

Обектите, които учениците ще проучат, са:

–          Старият Несебър

–          Царевец и Трапезица

–          Казанлъшката гробница

–          Белоградчишки скали

–          Рилски манастир

–          Перперикон

–          Еркесия

 

Участници:

II а клас с ръководители Мариана Илчева и Недялка Колева

II б клас с ръководители Красимира Сивова и Валентина Белчева

III а клас с ръководител Венета Хаджиева

III б клас с ръководител Маргарита Тодорова

III в клас с ръководител Петя Пенева

IV а клас с ръководител Катя Тодорова

IV б клас с ръководител Маргарита Нанкова

Техническо оформление на финалния продукт – Дорина Братанова

 

Дейности:

Царевец и Трапезица
II б клас – ръководители: Красимира Сивова и Валентина Белчева

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Запознаване  с проекта и съставяне на план за работа

Формиране на екипите:

„ Археолог“ , „Журналист“, „Художник“, „Актъор“, „Творец“

февруари 2012

Провеждане на анкета ” Къде искам да ме отведе Машината на времето?”

Проучване  и намиране на информация за Чудесата на България-Царевец и Трапезица – легенди и предания, народни песни, снимки, видеоклипове

март 2012

Работа с текстова информация – въвеждане и форматиране на текст,съхраняване на информация, принтиране.

Изработване на постери  и представянето им в други класове

Изобразителна дейност-  рисунки, апликации  и макети

Рисуване и оцветяване в програма Paint

април 2012

Съставяне на ребуси и кръстословици

Фотоизложба

Книжка-презентация „Чудесата на България – Царевец и Трапезица“

 

Старият Несебър
II а клас – ръководители: Мариана Илчева и Недялка Колева

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Запознаване  с проекта, определяне на маршрута и съставяне на план за работа

февруари 2012

Търсене на материали за историческия обект Стария Несебър  – литература и в интернет.

Проучване на материали и отделяне на тези, които ще използваме. Решаване на кръстословица.

март 2012

Описание на обекта с отделените материали.

Изготвяне на албум от картички и снимки.

април 2012

Представяне на албума пред други класове.

Представяне на албума пред родителите.

 

Казанлъшката гробница
III а клас – ръководител: Венета Хаджиева

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Рисунка на тема “Как си представям машината на времето”

Пътуване назад в епохата на траките. Намиране на статии и изображения в Интернет за живота и вярванията на траките.

Търсене на информация за Казанлъшката гробница – част от световното културно наследство.

февруари 2012

Обсъждане на събраните материали.       

Обобщаване и записване на информацията.

Описание на Казанлъшката гробница. Откриване на изображения на стенописите в гробницата.

март 2012

Описание на съдовете и предметите от времето на траките.

Рисуване на предмети, съдове, накити от гробницата.

Моделиране на съдове от пластилин, моделин или глина.

Изработване на накити от времето на траките.

     април 2012

Състезание с въпроси за траките.

Децата да напишат /разкажат/ какво им е било най – интересно и е обогатило знанията им.

Изработване на презентация.

Представяне пред останалите класове.

 

Рилски манастир
III б клас – ръководител: Маргарита Тодорова

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Рисунка на тема “Как си представям машината на времето”

Търсене на информация и снимков материал за Рилски манастир в Интернет, енциклопедия

– Местонахождение

– Набези и опустошения

февруари 2012

–                     Манастирски църкви и сгради

–                     Личности свързани с историята и развитието на Рилски манастир

–                     Легенда за Свети Иван Рилски

–                     Мисли и изказвания за Рилски манастир и за неговите обитатели

март 2012

Обсъждане на намерената информация

Обобщаване и записване на най-важната информация

април 2012

Рисунка

Презентация

Представяне пред другите класове от випуска

 

Белоградчишки скали
III в клас – ръководител: Петя Пенева

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Рисунка на тема: Машина на времето

Търсене и събиране на информация от интернет, енциклопедии, книги- легенди, предания, разкази, фактологически материал и снимков материал

Работа по групи.

февруари 2012

Обсъждане и представяне на информацията в класа- работа по групи.

Изработване на макет /папие маше /, рисунки, колажи.

Работа по групи.

март 2012

Съставяне на забавни задачи, любопитни факти, ребуси, кръстословици, пъзели. Работа по групи.

Представяне на „мини” проекта пред другите класове в училище.

април 2012

Изработване на презентация на „мини” проекта.

 

Перперикон
IV а клас – ръководител: Катя Тодорова

Месец

                                             Дейности

февруари 2012

Търсене на информация за Перперикон.

Легенди и историческа реалност.

Четене и обсъждане на информацията за обекта.

Фестивалът Перперикон.

март 2012

Подготовка на презентации – работа по групи.

Подготовка на презентации – работа по групи.                                    

Споделяне на презентацията със съученици и съпреживяването и.   

Рисунки на Перперикон.

април 2012

Рисунки на Перперикон.                                                                          

”Мини Перперикон”- моделиране с пластелин.                                    

 ”Мини Перперикон”- моделиране с пластелин.                                   

Викторина: „Опознай Перперикон”.       

 

Еркесия
IV б клас – ръководител: Маргарита Нанкова

Месец

                                             Дейности

януари 2012

Търсене на информация за обекта от историческата литература, музея и Интернет.                                                                              

февруари 2012

Обсъждане на информацията:

– обяснение произхода на името на окопа;

– отделяне на най-важната информация за обекта;

– записване на тази информация.

март 2012

Изработване на карта на обекта

април 2012

Презентация. Представяне на материалите пред други ученици

                                                                                            

М.май – оформяне на финалния продукт – общ колаж със снимки и рисунки с линкове към познавателните задачи и презентациите за всеки обект.

 

Автори проект : 

 

Мариана Илчева

Недялка Колева

Красимира Сивова

Валентина Белчева

Венета Хаджиева

Маргарита Тодорова

Петя Пенева

Катя Тодорова

Маргарита Нанкова

Дорина Братанова

Последни публикации