Град на бъдещето

 

Град на бъдещето

Ученици от I“а“ и I“б“ клас на ОУ“П.Р.Славейков“, гр.Ямбол пътешестват с Машината на времето напред, към бъдещето. Работят в екипи. Рисуват и апликират своите представи за Машина на времето и за Град на бъдещето. Създават фантастичен разказ за това как според тях ще изглежда градът на бъдещето – хората, сградите, превозните средства и т.н. Правят записи на своите разкази. Създават финален продукт – клип с рисунки и звук.

Участници:

I“а“ и I“б“ клас на ОУ“П.Р.Славейков“, гр.Ямбол
Ръководители: Дорина Братанова, Мариана Петкова и Елена Камбурова

 

Дейности:

„Град на бъдещето“

Месец

                                             Дейности

януари 2012г.

Разделяне на класовете на екипи. Определяне на ролите в екипа. Измисляне на имена и създаване на емблеми на екипите. Мотивиране за работа по проекта.

 

 

февруари 2012

Разговори на тема “Как си представям машината на времето?” и „Къде бих искал да ме отведе тя?“.

 

Рисунки и апликации на Машината на времето.

 

„Как си представям града на бъдещето?“ – хора, сгради, превозни средства. Рисуване и апликиране по темата. Обсъждане на рисунките.    

 

март 2012

Съставяне на разкази по собствените рисунки. Запис на разказите.

 

Изработване на клипове с рисунки и звук, представящи вижданията на всеки екип.

     април 2012

Сглобяване на клиповете и представянето им пред публика.

 

май 2012

Оформяне на финалния продукт по проекта.

 

 

Автори проект :

Дорина Братанова

Мариана Петкова

Последни публикации