Самостоятелна форма на обучение

Училището предоставя обучение в самостоятелна форма за лица над 16 години.

Необходими документи:

Заявление за записване – формуляр

Удостоверение за завършен клас / ако ученикът/чката се е обучавал/а в друго училище/;

Учениците се обучават и полагат изпити според одобрените и актуални учебни планове на училището за съответната учебна година.

Повече информация и графици за изпитните сесии – тук