Първи клас

ОУ „Райно Попович“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПЪРВИ КЛАС:

Предлага се за изучаване:

избираеми часове –  български език и литература, математика, музика;

Учебните занятия са организирани целодневно.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване в първи клас-формуляр
  • Заявление за избираеми часове и полуинтернатна група – формуляр
  • Декларация –формуляр