ПДГ

ОУ „Райно Попович“

ПРЕДЛАГА

прием на ученици

В ПДГ:

– Две групи съответно за 5 и 6-годишни деца

Необходими документи:

Заявление за записване в подготвителна група – формуляр

Копие от акт за раждане на детето.

Заявление за завършена подготовка в ДГ(ако е посещавал/а).

Чревни изследвания, издадени от личен лекар.

Талон № 5 и №6, издадени от личен лекар.