Полезни връзки

https://www.facebook.com/groups/ou.r.popovich/ – нашата facebook страничка

Начално образование

Образователен сайт

Регионален инспекторат

Сайт на МОН

http://abv.lamez.org/proekt.html – помагане на учениците с дислексия

Проект „Заедно можем повече“ – учебник по БЕ за ученици билингви

http://ourphistory5.weebly.com/ – сайт по история и цивилизация

електронни учебници – http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades