Преподаватели през учебната 2019/2020 година (V – VII клас)

Марияна Василева – бъргарски език и литература, руски език

Александра Тахчиева – бъргарски език и литература, руски език

Марина Александрова – английски език

Румен Читов – изобразително изкуство

Живка Спасова – математика, информационни технологии

Пенка Христова – математика, физика, технологии и предприемачество

Величка Дафчева – информационни технологии

Дарина Стеева – история и цивилизации

Георги Реджев – география и икономика, история и цивилизации

Ана Енкина – Човекът и природата, биология ЗО, химия и ООС

Иван Попов – физическо възпитание и спорт

Иван Иванов – хореография

Христина Бонева – музика