НВО

Правила при провеждане на Националното външно оценяване:

Заповед на министъра на образованието- zapoved_NVO7_18_19

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – PIS_NVO_18-19

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК –instr_ЧЕ NVO7_18-19

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА – instr_kvestor NVO7_18-19

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ – instr_konsultant SOP7_18-19

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА – instr_uchenik_NVO7_18-19

ДЕКЛАРАЦИЯ (квестор, учител консултант, учител по чужд език за четене на текст, член на комисия за оценяване на резултатите от обучението на учениците) – decl_NVO7